Vi uppmanar dig att läsa bifogad fil, som innehåller alla de restriktioner som du förvänats följa. Av utrymmesskäl gör vi här enbart ett utdrag.

Detta gäller all vistelse och verksamhet på Viksberg tills vidare

Dessa åtgärder är att betrakta som ordningsföreskrifter vilka inte får brytas.

  • Flaggstången ska sitta kvar i hålet hela tiden. Det är inte längre tillåtet att välja om den ska sitta kvar eller tas ur.
  • När bollen tas upp ur hålet bör om möjligt handske användas.
  • Inga krattorna i bunkrarna, men varje spelare uppmanas att efter slag i bunker jämna ut sanden med sin fot eller med en klubba.
  • På drivingrangen rekommenderar vi att använda handske då man hämtar ut bollar.


På anläggningen i övrigt gäller:

  • Vid köbildning till reception och kafé, håll minst 1,5 meters avstånd till de andra i kön. Vi har vidtagit åtgärder för att minimera kontakter, t ex serverar vi kaffe i stället för att ni tar det själva.
  • Det finns gott om plats i klubbhuset. Vid förtäring i klubbhusets lokaler lämnar ni ett bord ledigt mellan er och de andra gästerna.
  • Vi har utökat våra städrutiner och torkar regelbundet områden med flest kontakter, exempelvis toaletter, dörrhandtag och lånevagnar.
  • Undvika att bilda folksamlingar. Var restriktiv med att vistas i lokaler där det redan finns flera personer.


 VI UPPMANAR ALLA ATT FÖLJA FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD
* Stanna hemma när du är sjuk med symtom som snuva, hosta, ont i halsen eller feber.
* Tvätta händerna ofta och noggrant – med tvål och varmt vatten.
* Hosta/nys i armvecket.
* Undvik att röra ögon, näsa och mun.


TA HAND OM DIG, DINA SPELKAMRATER, DINA NÄRA OCH KÄRA
Vi hoppas att du har förståelse för de begränsningar som kan upplevas utifrån de försiktighetsåtgärder vi vidtagit och att du får en fin vistelse hos oss.

Ytterligare förändringar av verksamheten kan ske med kort varsel och kommuniceras i klubbhuset och på hemsida www.viksbergsgolf.se   


Uppdaterad 2020-08-12 / SP 

 


Bifogade filer:
Restriktioner_2020-03-30_logo1,_2020-08-12.pdf

<< Tillbaka