GolfStars övriga banor

Förutom driften av Viksberg äger och/eller driver GolfStar 13 andra golfanläggningar i Stockholmsområdet.


HÄR 
hittar du mer information om alla våra anläggningar och dess golfbanor.

HÄR hittar du aktuell information om banornas status och anläggningarnas öppethållande.


Uppdaterad 2017-01-04 / PL