Policy vid spel, banguide och slopetabell


Policy vid spel 2017

Policyn är gemensam för alla Unipegs anläggningar.


Ansvar i bollen

Den spelare som har lägst handicap i bollen ansvarar för att övriga spelare i bollen iakttar golfvett och golfetikett samt att spelet inte onödigt fördröjs.


Hundar

Hundar som medtas på banan ska hållas kopplade och spelaren ansvarar för att ”plocka upp” efter hunden med medhavda plastpåsar. Hundar är inte tillåtna i klubbhuset p.g.a. allergirisk och hygienkrav vid serveringen. Hundägaren måste alltid tillfråga övriga spelare i bollen om de accepterar att hunden går med. Hundägare med hundar som stör eller skrämmer andra spelare kan varnas och komma att avstängas för framtida spel.


Barnvagnar

Barnvagnar är tillåtet på banan på vardagar med låg beläggning. Sunt förnuft gäller och föräldrarna/målsmän har det totala ansvaret. Vid osäkerhet, ring gärna reception i förväg.

  

Banguide 

Här hittar Du vår banguide.


Slopetabell

Banans slopetabeller hittar du som pdf-filer längst ner på sidan.


Uppdaterad 2017-05-13 / SP