Lokala regler 2018

  

Lokala regler 

Följande lokala regler gäller för allt spel på anläggningen om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås vid första tee.

Reglerna finns som bifogad fil längst ner på sidan.

Out of bounds (Regel 27)
a. En boll som passerar den out of boundsmarkerade vägen mellan hål 1 och hål 18, och är i vila på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
b. På en del hål anges out of bounds av stolparna som tillhör det strömförande viltstängslet. Eltråden är då en organisk del av banan. Anmärkning: På en del hål är viltstängslet utanför de vita out of boundsmarkeringarna och är därför inte på banan. Störande inverkan av viltstängslets stolpar ger därför aldrig lättnad utan plikt, så heller eltråden oavsett om den är på eller utanför banan.

Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar.
e. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror
f. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
g. Området vid ”surbrunnen” på hål 4, markerat med blå-vita pinnar, är (ett kulturminne) förklarat som mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Avståndsmarkeringar för 100, 150 respektive 200 meter på fairway samt gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green
d. Träd markerat med orange pinne. Spelaren måste ta lättnad.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, spelarens partner, spelarens motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot regel 14-3.

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd eller kabel ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt regel 20-5.

Plikt för brott mot en lokal regel, om inte annat sägs i den lokala regeln:
Matchspel: Förlorat hål.
Slagspel: Två slag.
                                     /Styrelsen 2018-04-21

Godkända av SöGDF regel- och handicapkommitté 2018-04-18.


Uppdaterad 2018-04-21