Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet genomförs dels som ett öppet mästerskap, dels som ett mästerskap i åldersklasser. För att en klass ska kunna räknas som mästerskap krävs minst 2 startande (SoT 8.1.3.2).

Öppna mästerskapet 2017 genomförs lördagen 2 september med finalspel söndagen 3 september och spelas enligt följande;             

                          Lördag          Söndag

 Klass  Hål   Tee  Hål  Tee
 D  18  Röd  18  Röd
 H  36  Gul  18  Vit


Mästerskapet för åldersklasser 2017 genomförs söndagen 10 september och spelas enligt följande;

* alla klasser spelar 18 hål; damer från röd och herrar från gul tee,
* spelformen är slaggolf (max antal slag per hål är hålets par + 5 slag),
* ingen anmälningsavgift,
* ingen greenfee för vardagsmedlemmar,
* efter genomförd tävling bjuds på förtäring samt
* genomförs prisutdelning klassvis.


KM i puttning
är ett inofficiellt mästerskap och genomförs lördagen 12 augusti. 

 

Resultat KM 2016

Klubbmästare 2016 ;

Klass   Namn
H  Patrik LIndqvist
D 30  Åsa Elfving
D 50  Carina Falk
D 60   Ewa Andersson
D 70  Agneta Risberg
H 18   Kim Elfving
H 30   Patrik Lindqvist
H 40   Jan Adsjö
H 50  Per-Eric Lundgren
H 60  Gunnar Straume
H 70  Leif Holgersson
 

Fullständiga resultatlistor finns som bifogade filer längst ner på sidan.

 

Klubbmästare 1992-2015

Se bifogad fil 


Uppdaterad 2017-04-03 / SP