Uppdaterad 2020-09-06 / SP

Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet genomförs dels som ett öppet mästerskap, dels som ett mästerskap i åldersklasser. För att en klass ska kunna räknas som mästerskap krävs minst 2 startande (SoT 8.4.2).

Öppna mästerskapet 2020 genomförs lördagen 5 september med finalspel söndagen 6 september och spelas enligt följande;             

                          Lördag          Söndag

 Klass  Hål   Tee  Hål  Tee
 D  18  Röd  18  Röd
 H  36  Gul  18  Vit

* spelformen är slagtävling,
* ingen anmälningsavgift,
* ingen greenfee för vardagsmedlemmar,
* efter 18 hål på lördagen bjuds på förtäring samt 
* på söndagen genomförs prisutdelning klassvis.

 

Mästerskapet för åldersklasser 2020 genomförs söndagen 23 augusti och spelas enligt följande;

* alla klasser spelar 18 hål; damer från röd och herrar från gul tee,
* spelformen är slaggolf (max antal slag per hål är hålets par + 5 slag),
* ingen anmälningsavgift,
* ingen greenfee för vardagsmedlemmar,
* efter genomförd tävling bjuds på förtäring samt
* genomförs prisutdelning klassvis.


KM i puttning
är ett inofficiellt mästerskap och genomförs lördagen 22 augusti. 

 

Resultat KM 2020

Klubbmästare 2020 ;

Klass   Namn
H  Erik Södergren
D  Ingen deltagare
D 50  Maj-Lis Engqvist
H 30  Erik Södergren
H 50   Tomas Magnusson
H 60   Janis Straume
H 70   Jan Börjesson

Klubbmästare i puttning är Erik Södergren. 

Fullständiga resultatlistor finns som bifogade filer längst ner på sidan.

 

Klubbmästare 1992-2020

Se bifogad fil