Uppdaterad 2019-04-08 / SP

Tävlingsvilkor 2019

Tävlingsvillkoren finns också som bifogad fil längst ner på sidan.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 


1. Tävlingshandicap

Samtliga tävlingar är öppna för spelare, som är medlemmar i Viksbergs GK. Ett antal tävlingar är även öppna för medlemmar i andra klubbar. För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha tävlings-handicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha tävlingshandicap. 

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.


2. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl.12.00 3 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning.

Startlistan för vanliga klubbtävlingar offentliggörs dagen efter anmälningstidens slut på www.golf.se.

Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. 

Spelare som, utan giltigt skäl, återtar sin anmälan efter anmälningstidens slut eller uteblir från start, debiteras anmälningsavgiften. Avgiften skall betalas innan spelaren får starta i en ny av klubben arran-gerad tävling. Avstängning från tävlingsverksamhet meddelas spelaren via e-post eller brev. Återtagande av anmälan kan ske direkt till tävlingsledaren på telefon enligt aktuell tävlingsinformationen på www.golf.se.  


3. Tävlingsavgifter

Om ej annat anges kommer anmälningsavgift för klubbtävlingar att vara 100:- för senior, 50:- för junior. 

I partävlingar 200:-/par, juniorer 100:-/par.

För gäster och för medlemmar beroende på medlemskap tillkommer greenfee med 250:- på vardagar och 350:- på helger.


4. Handicapklasser

Spelare är skyldig att ha korrekt hcp infört i GIT. Tävlingsspel på för hög hcp medför diskvalifikation. Tävlingsspel på för låg hcp är tillåtet om den låga hcp ej medför spel i fel tävlingsklass.

Klass A hcp         – 12,0
Klass B hcp 12,1 – 22,0
Klass C hcp 22,1 – 36,0 


5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Spelaren skall efter avslutad tävling ansvara för att eget scorekort är korrekt ifyllt och att det lämnas till tävlingsledningen. Om scorekortet inte är undertecknat av spelare och markör diskvalificeras spelaren.


7. Prisutdelning

Spelare, som är pristagare, skall närvara vid hela prisutdelningen. Endast tävlingsledaren kan lämna tillstånd till att pristagare ej närvarar vid prisutdelningen. Pristagaren kan i sådant fall utse ombud. Är någon pristagare frånvarande vid prisutdelningen går priset tillbaka till klubben.


8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.