Tävlingsbestämmelser 2018

Tävlingsbestämmelserna finns ock så som bifogad fil längst ner på sidan

1. ÖPPNA RESPEKTIVE SLUTNA TÄVLINGAR
Samtliga tävlingar är öppna för spelare, som är medlemmar i Viksbergs GK. Ett antal tävlingar är även öppna för medlemmar i andra klubbar om spelaren i annan klubb har EGA exakt hcp.

2. ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan till tävling är bindande och görs via Internet, www.golf.se. Vid anmälan skall golf-id anges. För de flesta klubbtävlingar utgår anmälningstiden kl 12.00 tre dagar före tävling (onsdag kl 1200 för lördagstävling, torsdag kl 1200 för söndagstävling).

3. ÅTERTAGANDE AV ANMÄLAN
Spelare som
, utan giltigt skäl, återtar sin anmälan efter anmälningstidens slut eller uteblir från start, debiteras anmälningsavgiften. Avgiften skall betalas innan spelaren får starta i en ny av klubben arrangerad tävling. Avstängning från tävlingsverksamhet meddelas spelaren via e-post eller brev. Återtagande av anmälan kan ske direkt till tävlingsledaren på telefon-nummer enligt aktuell tävlingsinformationen på Golf.se.

4. STARTLISTA
Startlistan för vanliga klubbtävlingar offentliggörs dagen efter anmälningstidens slut på www.golf.se.

5. ANMÄLNINGSAVGIFTER
Om ej annat anges kommer anmälningsavgift för klubbtävlingar att vara 100:- för senior, 50:- för junior. I partävlingar 200:-/par, juniorer 100:-/par.

6. GREENFEE
För gäster och för medlemmar beroende på medlemskap tillkommer greenfee med 200:- på vardagar och 300:- på helger.

7. HANDICAP
Spelare är skyldig att ha korrekt hcp infört i GIT. Tävlingsspel på för hög hcp medför diskvalifikation. Tävlingsspel på för låg hcp är tillåtet om den låga hcp ej medför spel i fel tävlingsklass.

8. INLÄMNING AV SCOREKORT
Spelaren skall efter avslutad tävling ansvara för att eget scorekort är korrekt ifyllt och att det lämnas till tävlingsledningen. Om scorekortet inte är undertecknat av spelare och markör diskvalificeras spelaren.

9. PRISUTDELNING
Spelare, som är pristagare, skall närvara vid hela prisutdelningen. Endast tävlingsledaren kan lämna tillstånd till att pristagare ej närvarar vid prisutdelningen. Pristagaren kan i sådant fall utse ombud. Är någon pristagare frånvarande vid prisutdelningen går priset tillbaka till klubben.Uppdaterad 2018-04-19 / SP