Seniorgolfen 2018


Alla medlemmar, både män och kvinnor, från 60 år och uppåt är hjärtligt välkomna att delta i seniorgolfen.

Vi har tider reserverade varje måndag, normalt mellan 09.00 och 10.00.

Vårens spel startar 7 maj och pågår till 25 juni. Höstomgången startar 6 augusti och avslutas 17 eller 24 september.

Ingen föranmälan behövs. Av försäkringsskäl måste dock alla gå till klubbhuset och registrera sig och tala om att ni spelar seniorgolfen. Fyll i scorekort med namn och hcp och kom till starthuset senast 08.30.

Spelform: slaggolf udda veckor, pb jämna veckor.

Startavgift är 20 kr per deltagare och speltillfälle och betalas vid starthuset till ansvarig. Jämna pengar, tack! 

Två pristagare vid varje tillfälle. Vid vår- respektive höstavslutning extra prisutdelning i samband med enklare samkväm, då också närvaro är önskvärd.

Ronderna är hcp-grundande och ni är själva ansvariga för registrering och eventuell förändring av hcp.

Kom och var med! Syftet med seniorgolfen är främst att vi ska träffas och ha kul.

Ansvarig är Michael Lindén som du når på e-post – klicka här – eller telefon 070-788 29 10.


Resultat

Här redovisas resultaten efterhand.
(OBS! Nedanstående är exempel inför uppdatering av sidan).

14/5 (pb, 15 deltagare)
1. Eva Fin
2. Anna Besson
3. Carl Delkvist

 40 p
 36 p
 36 p


7/5  (slaggolf, 12 deltagare)
1. Anna Besson
2. Carl Delkvist
3. Eva Fin

 72
 74
 75Uppdaterad 2018-01-29 / SP