Uppdaterad 2020-03-28 / SP

Årsmöte

Årsmötet 2020 planeras genomfördas lördagen 25 april.

Vi planerar årsmötet till lördagen 25 april. Vi följer givetvis Folkhälsomyndigheten och SGF rekommendationer fortlöpande, vilket innebär att mötet kan komma att genomföras vid ett senare tillfälle.

Föredragningslista och alla övriga handlingar finns som bifogade filer nedan.

Före mötet bjuder vi på kaffe. Vi ser gärna att du anmäler att du kommer så att vi kan förbereda lokalen med platser, eventuella kompletterande underlag samt kaffe till alla. Anmälan gör du till sekreteraren - styrelsen@viksbergsgolf.se – senast 22 april. 

Välkomna