Uppdaterad 2020-04-26 / SP

Årsmöte

Årsmötet har, på grund av rådande omständigheter, genomförats per capsulam

Protokoll, deltagarlista, verksamhetsplan och budget finns som bifogade filer nedan.