Damverksamhet

I verksamhetsområde dam (VoD) ingår;
Margareta Friskytt (ansvarig) – kontakta Margareta - klicka här
Riitta Vänskä – kontakta Riitta - klicka här
Ewa Andersson – kontakta Ewa - klicka här   


VoD kommer att verka för:

- att öka damernas intresse för golfspelet och få med dem i den sociala
  gemenskapen genom olika aktiviteter: 
   • kom-i-gångträning,
   • kurser/träning i grupp,
   • öka intresse och gemenskap kring damdagar etc, 
   • genom samtal försöka att utröna vilka aktiviteter damer önskar
     på klubben,
     

Läs mer under respektive underrubrik


Uppdaterat 2018-03-11 / SP