Välkommen som medlem


Vi har för inträde i klubben inga inträdesavgifter. Du betalar enbart en årsavgift och i den ingår spelrätts- och klubbavgift.

Klubben har fyra olika medlemskategorier beroende på vilken spelrätt du vill ha. Du kan välja på att ha;

Spelrätt alla dagar; välj på att
   •• ha rätt till spel på GolfStars samtliga 26 banor, se nedan –
      GolfStar Play All, Play Youth (22-29 år), Play Junior (13-21 år) och
      Play Kid (0-12 år). Årsavgiften är differentierad beroende på ålder. 
  •• ha rätt till spel på 6 av GolfStars anläggningar, se nedan –
      GolfStar Play 6.
Spelrätt vardagar. Vill du spela en lördag, söndag eller helgdag gör du
   det till ordinarie greenfee,
Spelrätt med greenfee, du betalar ordinarie greenfee utom då du
   använder dina 4 fria spel.

OBS! Alla medlemskap avser kalenderår.


Lojalitetsförmåner 2018 i samtliga GolfStars medlemsformer

Följande förmåner ingår 2018 i alla GolfStars medlemsformer:
- 25 % rabatt på ordinarie greenfee för dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap
- Boka tider upp till 30 dagar i förväg
- Fritt lån av golfvagn i samband med golfspel

Läs mer under respektive underrubrik - Spelrätt alla dagar, Spelrätt vardagar respektive Spelrätt med greenfee.

 

Välkommen till klubben!

Längst ner finner du ett introduktionsbrev (PDF-fil).


Ansökan om medlemskap i klubben

Om du har ett golf-ID, kan ansökan göras online genom att klicka på rubriken för aktuell medlemskategori. Du länkas då till GolfStars hemsida. Har du inte golf-ID måste du först kontakta GolfStars kundtjänst, som administrerar vårt medlemsregister.

Frågor om medlemskap och -kategorier besvaras av GolfStars kund-tjänst på telefon 0770-22 00 80 eller e-post kundtjanst@golfstar.se


Fakturering av årsavgift
Årsavgiften, för kommande år, faktureras före årsskiftet*. Om du vill förändra ditt medlemskap i någon form, kontakta GolfStars kundtjänst.

* Alla medlemskap läggs på ”tillsvidare”-bas för de 30.000 medlemmarna, vilket innebär att du alltid får nästa års faktura automatiskt till årsskiftet om du inte anmäler någon förändring i ditt medlemskap. Anledningen till detta är att du som befintlig medlem inte ska behöva ansöka om nytt medlemskap varje år.

OBS! För att vara säker på att inte missa något nummer av tidningen Svensk Golf eller möjligheten att spela på våra vinteröppna banor under vårvintern 2018 så ska du betala din årsavgift före årsskiftet.

 

GolfStars 14 golfanläggningar och 23 banor (2018) i Sverige:
Bodaholm (18 hål), Brollsta (18+9 hål), Bromma (9 hål), Gripsholm (18 hål), Grödinge (18+9 hål + 6 korthål), International (18 hål), Kungsängen (18+18 hål), Kyssinge-Tjusta (18+18+9 hål), Lindö (3 x 18 hål), Lövsättra (18 hål), Riksten (18 hål), Sundsta (18+9 hål), Waxholm (18+9 hål) och Viksberg (18 hål).
OBS! Kungsängen kan inte väljas i GolfStar Play 6-medlemskapet.
GolfStar har också avtal med anläggningen Lumine, söder om Barcelona, med 3 banor; 18+18+9 hål.


Uppdaterad 2018-03-26 / SP