Uppdaterad 2020-04-02 / SP

Välkommen som medlem


Vi har för inträde i klubben inga inträdesavgifter. Du betalar enbart en årsavgift och i den ingår spelrätts- och klubbavgift.


Klubben har tre olika huvudkategorier av medlemskap
beroende på vilken spelrätt du vill ha. Du kan välja på att ha spelrätt;

GolfStars samtliga banor, se nedan – GolfStar PLAY LARGE, SMALL, SOUTH eller SOUTH FLEX.
• enbart på Viksberg; GolfStar PLAY ONE
Årsavgiften för ovanstående kategorier är differentierad beroende på ålder.
enbart med greenfee; GolfStar PLAY GREENFEE, du har 25 % rabbat på ordinarie greenfee på GolfStars samtliga svenska banor utom då du använder dina 4 fria spel.

OBS! Alla medlemskap avser kalenderår och ålder avser det år man uppnår angiven ålder.

I GolfStars medlemsformer ingår
- 25 % rabatt på ordinarie greenfee för dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap.
- Fritt lån av golfvagn i samband med golfspel och i mån av tillgång. 
- Boka tider upp till 30 dagar i förväg beroende på medlemskap. 

Läs mer under rubriken Våra spelrätter

GolfStars golfanläggningar och banor (18+9 hål):
Bodaholm (18 hål), Brollsta (18+9 hål), Bromma (9 hål), Gripsholm (18 hål), Hässelby (9 hål), International (18 hål), Kungsängen (18+18 hål), Kyssinge (18+9 hål), Lindö (18+18+9 hål), Lövsättra (18 hål), Riksten (18 hål), Waxholm (18+9 hål) och Viksberg (18 hål).
GolfStar har också avtal med anläggningen Lumine, söder om Barcelona, med 3 banor; 18+18+9 hål.
OBS! Banor kan tillkomma eller utgå under säsongen.


Välkommen till klubben!

Längst ner finner du ett introduktionsbrev (PDF-fil).

Ansökan om medlemskap i klubben
Om du har ett golf-ID, kan ansökan göras online genom att klicka på rubriken för aktuell medlemskategori. Du länkas då till GolfStars hemsida. Har du inte golf-ID måste du först kontakta GolfStars kundtjänst, som administrerar vårt medlemsregister.

Frågor om medlemskap och -kategorier besvaras av GolfStars kund-tjänst på telefon 0770-22 00 80 eller e-post kundtjanst@golfstar.se

Fakturering av årsavgift
Årsavgiften, för kommande år, faktureras före årsskiftet*. Om du vill förändra ditt medlemskap i någon form, kontakta GolfStars kundtjänst.

* Alla medlemskap läggs på ”tillsvidare”-bas för de 30.000 medlemmarna, vilket innebär att du alltid får nästa års faktura automatiskt till årsskiftet om du inte anmäler någon förändring i ditt medlemskap. Anledningen till detta är att du som befintlig medlem inte ska behöva ansöka om nytt medlemskap varje år.