Uppdaterad 2020-03-24 / SP

Välkommen som medlem


Vi har för inträde i klubben inga inträdesavgifter. Du betalar enbart en årsavgift och i den ingår spelrätts- och klubbavgift.


Klubben har tre olika huvudkategorier av medlemskap
beroende på vilken spelrätt du vill ha. Du kan välja på att ha spelrätt;

GolfStars samtliga banor, se nedan – GolfStar PLAY LARGE, SMALL, SOUTH eller SOUTH FLEX.
• enbart på Viksberg; GolfStar PLAY ONE
Årsavgiften för ovanstående kategorier är differentierad beroende på ålder.
enbart med greenfee; GolfStar PLAY GREENFEE, du har 25 % rabbat på ordinarie greenfee på GolfStars samtliga svenska banor utom då du använder dina 4 fria spel.

OBS! Alla medlemskap avser kalenderår och ålder avser det år man uppnår angiven ålder.

I GolfStars medlemsformer ingår
- 25 % rabatt på ordinarie greenfee för dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap.
- Fritt lån av golfvagn i samband med golfspel och i mån av tillgång. 
- Boka tider upp till 30 dagar i förväg beroende på medlemskap. 

Läs mer under rubriken Våra spelrätter

GolfStars golfanläggningar och banor (18+9 hål):
Bodaholm (18 hål), Brollsta (18+9 hål), Bromma (9 hål), Gripsholm (18 hål), Hässelby (9 hål), International (18 hål), Kungsängen (18+18 hål), Kyssinge (18+9 hål), Lindö (18+18+9 hål), Lövsättra (18 hål), Riksten (18 hål), Waxholm (18+9 hål) och Viksberg (18 hål).
GolfStar har också avtal med anläggningen Lumine, söder om Barcelona, med 3 banor; 18+18+9 hål.
OBS! Banor kan tillkomma eller utgå under säsongen.


Välkommen till klubben!

Längst ner finner du ett introduktionsbrev (PDF-fil).

Ansökan om medlemskap i klubben
Om du har ett golf-ID, kan ansökan göras online genom att klicka på rubriken för aktuell medlemskategori. Du länkas då till GolfStars hemsida. Har du inte golf-ID måste du först kontakta GolfStars kundtjänst, som administrerar vårt medlemsregister.

Frågor om medlemskap och -kategorier besvaras av GolfStars kund-tjänst på telefon 0770-22 00 80 eller e-post kundtjanst@golfstar.se

Fakturering av årsavgift
Årsavgiften, för kommande år, faktureras före årsskiftet*. Om du vill förändra ditt medlemskap i någon form, kontakta GolfStars kundtjänst.

* Alla medlemskap läggs på ”tillsvidare”-bas för de 30.000 medlemmarna, vilket innebär att du alltid får nästa års faktura automatiskt till årsskiftet om du inte anmäler någon förändring i ditt medlemskap. Anledningen till detta är att du som befintlig medlem inte ska behöva ansöka om nytt medlemskap varje år.

OBS! För att vara säker på att inte missa något nummer av tidningen Svensk Golf eller möjligheten att spela på våra vinteröppna banor under vårvintern 2018 så ska du betala din årsavgift före årsskiftet.