Uppdaterad 2021-03-09 / CI

Viksbergs Mark AB

Information om bolaget

Viksbergs Mark AB – (tidigare Viksbergs Golf AB) – har idag 3978 aktier, alla med en röst var. Bolaget äger drygt 60 hektar mark och äger också samtliga byggnader på marken.

Bolaget har till uppgift att exploatera marken för aktieägarnas bästa och styrelsen arbetar kontinuerligt med att hitta avstyckningsbara delar som inte påverkar golfbanan. Aktuell information finns under Avstyckningsplaner

Idag är Golfstar hyresgäst av golfbanan och anläggningen och har varit det sedan 2009. Golfbanan finns till 90% på ägd mark, resterande mark arrenderas

Under 2011 avyttrades Viksberg 3:2 och 2020 avyttrades Viksberg 3:4. Köpeskillingen vid den senare affären uppgick till 8 miljoner kronor. Alla lån är nu återbetalda efter affären och bolaget är skuldfritt.