Uppdaterad 2020-04-02 / SP

Viksbergs Mark AB


Viksbergs Mark AB (VMAB) – tidigare Viksbergs Golf AB - äger ca 90 % av den mark som golfbanan ligger på. Resterande mark arrenderas. Bolaget äger också samtliga byggnader på ägd mark. Anledningen till namnändringen är att bolaget slutade att driva golfbanan. Bolagsordningen ändrades också för att beskriva den nya inriktningen.

Från och med 2009 arrenderar GolfStar Sverige AB (då Huvudstadens Golf AB, därefter Unipeg Golf AB) anläggning och har tagit över driften av golfbanan, kafé/restaurang, golfshop och reception.

Efter genomförd nyemission 2016 finns det nu 3978 aktier utestående i bolaget, alla med en röst var.

Läs mer under respektive sidorubrik snett upp till höger.