Uppdaterad 2022-01-16 CI

Försäljning av aktier

Bolagets styrelse har beslutat att på nytt hjälpa till med information för de som vill sälja sina aktier. Kontakta Christer Ihse christer.ihse@telia.com   Du måste acceptera att din email eller telefonnummer läggs upp här. De som är intresserade av att köpa kan sen kontakta dig. Priset för aktien är helt en affär mellan säljare och köpare och kommer inte att synas.I mailet skall du ange hur många aktier du vill sälja.

I fortsättningen kommer "annonsen" att ligga uppe max 2 månader innan den tas bort 

  henning_exner@hotmail.com 

 

Hantering av aktier 

Styrelsen får idag in många förfrågningar kring hur man hanterar bolagets aktier vid arv, försäljning, om man inte kan hitta sitt aktiebrev  etc.

Vi har därför sammanställt ett dokument som förhoppningsvis ger svar på de flesta frågorna.

Det är ju snart 30 år sean de första aktiebreven gavs ut och det är många aktieägare som idag kanske inte vet var breven är förvarade. Styrelsen rekommenderar att man letar reda på sina aktiebrev, för att som det står i dokumentet, det är bara om man har det fysiska brevet som man kan sälja sin aktie.