Uppdaterad 2021-11-02 / CI

Årsstämma


Bolagsstämman för 2020 ägde rum 2021-06-14 19 som digital stämma. 

Protokollet hittar du nedan liksom årsberättelse och revisionsberättelse

Informationsmötet, som utlovades på stämman, hölls 2021-11-01. Se dokument nedan.

Information om planerna kring klubbhuset finns under rubriken Avstyckningsplaner.