Uppdaterad 2021-05-26 / CI

Årsstämma


Bolagsstämman för 2020 kommer att äga rum 2021-06-14 19:00 som digital stämma. Kallelse har skickat ut till de som har uppgivit emailadress

Kallelse,dagordning, årsberättelse, revisionsberättelse, valnämndens förslag och utkast till protkoll se du nedan