Uppdaterad 2021-07-07 / CI

Årsstämma


Bolagsstämman för 2020 ägde rum 2021-06-14 19 som digital stämma. 

Protokollet hittar du nedan liksom årsberättelse och revisionsberättelse