Uppdaterad 2020-03-03 / CI

Årsstämma


Årets bolagsstämma äger rum 2020-03-16 19:00 i klubbhuset Ladviksvägen 13, 152 95 Södertälje.

Kallelse, dagordning, årsberättelse och revisionsberättelse ser du nedan