Uppdaterad 2020-04-03 / SP

Stadgar

Här finner du, förutom klubbens stadgar och långsiktiga beslut, också SGF, RF och SöGDF stadgar.

SöGDF stadgar (2016-11-22) - klicka här