ppdaterad 2021-03-26 / SP

Klubbens verksamhets- och ansvarsområden

Styrelsen vill genom verksamhets- och ansvarsområdena öka trivseln bland medlemmarna, utveckla medlemmarnas golfspel och idrottsverksamheten och därigenom bli ett attraktivt alternativ för golfspelare.

Nedan presenteras kort verksamhet i respektive verksamhets- och ansvarsområde och dess ansvarige med kontaktuppgifter. Mer om verksamhet i respektive verksamhets- och ansvarsområde framgår av den årliga fastställda verksamhetsplanen.

 

Verksamhetsområde junior (VoJ)

Hanterar träning och tävling för juniorer.

 

Ansvarig: Elenor Magnebrant
Telefon: 08-550 161 25
Mobil: 076-724 99 64
E-post: Skicka e-post Verksamhetsområde medlem (VoM)

Arbetar med trivselskapande åtgärder, intern information och utbildning.

 

Ansvarig: Lisen Nyman
Mobil: 0730-76 82 12
E-post: Skicka e-post


Ansvarsområde dam (AoD)

Arbetar med damgolfverksamheten.

Ansvarig: Maj-Lis Engqvist 
Mobil: 070-551 11 60
E-post: Skicka e-post

 

Verksanhetsområde tävling (VoT)

Administrerar tävlingsverksamheten, kategorilagen, tävlingsbestämmelser, regel- och handicapfrågor.

 

Ansvarig: Bennie Nilsson
Mobil: 070-762 52 74
E-post: Skicka e-post


Ansvarsområde bana (AoB)

Inventerar förbättringsåtgärder och tar emot förslag och synpunkter från medlemmar och gäster. Styrelsen kan ta upp dessa förbättringsåtgärder till diskussion med GolfStar AB.

 

Ansvarig: Matts Spångberg
Mobil: 0730-78 30 72
E-post: Skicka e-post