Klubbens verksamhetsområden

Styrelsen vill genom verksamhetsområdena öka trivseln bland medlemmarna, utveckla medlemmarnas golfspel och idrottsverksamheten och därigenom bli ett attraktivt alternativ för golfspelare.

Nedan presenteras kort verksamhet i respektive verksamhetsområde och dess ansvarige med kontaktuppgifter. Mer om verksamhet i respektive verksamhetsområde framgår av den årliga fastställda verksamhetsplanen.

 

Verksamhetsområde bana (VoB)

Inventerar förbättringsåtgärder och tar emot förslag och synpunkter från medlemmar och gäster. Styrelsen kan ta upp dessa förbättringsåtgärder till diskussion med GolfStar AB.

 

Ansvarig: Håkan Eriksson
Mobil: 070-820 31 16
E-post: Skicka e-post


Verksamhetsområde dam (VoD)

Arbetar med damgolfverksamheten.

 

Ansvarig: Margareta Friskytt
Telefon: 08-897 88 04
Mobil: 070-574 98 25
E-post: Skicka e-post Verksamhetsområde junior (VoJ)

Hanterar träning och tävling för juniorer.

 

Ansvarig: Jörgen Karlsson
Telefon: 08-554 404 73
Mobil: 070-614 51 16
E-post: Skicka e-post 


Verksamhetsområde medlem (VoM)

Arbetar med trivselskapande åtgärder, intern information och utbildning.

 

Ansvarig: Lisen Nyman
Telefon: 08-550 897 27
Mobil: 0730-76 82 12
E-post: Skicka e-post


Verksamhetsområde tävling (VoT)

Administrerar tävlingsverksamheten, kategorilagen, tävlingsbestämmelser, regel- och handicapfrågor.

 

Ansvarig: Bennie Nilsson
Telefon: 08-86 17 87
Mobil: 070-762 52 74
E-post: Skicka e-post


Uppdaterad 2018-04-22 / SP