Avstyckningsplaner


Bolaget arbetar numera med avstyckningar av tomter som inte skall påverka själva banan. Den första avstyckningen är genomförd (Viksberg 3:2) och tomten såldes 2011.

Detaljplanearbete pågår för två områden som kallas B och C. Genom att klicka på länkarna nedan så kan du följa arbetet.

Planering område B

Planering område C


Uppdaterad 2017-04-06 / CI