Uppdaterad 2021-04-24 / CI

Avstyckningar

 

Styrelsen har, som tidigare informerats om, arbetat med en konsult avseende kommande markexploatering.

Styrelsen har i slutet av maj skickat in handlingar och begärt ett planbesked för området kring klubbhuset, se dokument nedan.