Uppdaterad 2021-11-02 / CI

Avstyckningar

 

  

Styrelsen skickade i slutet av maj  in handlingar och begärde ett planbesked för området kring klubbhuset, se dokument nedan. 

Stadsbyggandsnämnden har nu gett ett godkänt planbesked, se nedan. Det innebär att bolaget nu kan börja arbeta med kommunen för att få till en detaljplan kring klubbhuset