Uppdaterad 2020-10-05/ CI

Avstyckningar

 


Bolaget arbetar numera med avstyckningar av tomter som inte skall påverka själva banan. 

Styrelsen i Viksbergs Mark AB har inom ramen för bolagsstämmobeslutet 2020 avyttrat Viksberg 3:4 (kallat område B ) 2020-09-03. Köpeskillingen uppgick till 8 miljoner kronor.

Område B finns beskrivet i dokumenten nedan. 

Den första avstyckningen genomfördes och såldes 2011 (Viksberg 3:2). 

Planeringen av område C har avbrutits