Klubben och bolagen

Golfklubben ansvarar enbart för den idrottsliga och sociala verksamheten som normalt bedrivs i en golfklubb och som redovisas under rubrikerna Klubbverksamhet respektive Tävlingsverksamhet.

Viksbergs Mark AB äger anläggningen.

GolfStar Nordic AB ansvarar för driften, vilket innebär inte enbart skötsel av banan utan också ansvar för reception, bokning, kafé/restaurang, shop, drivingrange, pro, företagsgolf, medlemsregister samt att ta emot telefonsamtal och en del e-post till klubbens.

Läs mer under respektive underrubrik.


Uppdaterad 2017-04-03 / SP