Uppdaterad 2019-04-01 / SP

Klubben och bolagen

Golfklubben ansvarar enbart för den idrottsliga och sociala verksamheten som normalt bedrivs i en golfklubb och som redovisas under rubrikerna Klubbverksamhet respektive Tävlingsverksamhet.

Viksbergs Mark AB äger anläggningen.

GolfStar Sverige AB ansvarar för driften, vilket innebär inte enbart skötsel av banan utan också ansvar för bokning, medlemsregister, reception, kafé/restaurang, shop, drivingrange, pro och företagsgolf. 

Läs mer under respektive underrubrik.