Åtgärdsplaner för ökat speltempo; uppdaterad 06-24

Ta kontakt med Håkan eller Matts för det arbete som just du vill göra på listan i bifogad fil. Om du har andra arbeten som du vill bistå med, ta en diskussion med oss så kanske dessa också kan planeras in. Har du tillgång till större verktyg, maskiner eller lämpliga fordon som du bedömer kan komma till nytta tar vi gärna emot den hjälpen.

Ersättning från klubben i form av restaurangcheck (150 kronor) erhålls för utfört arbete efter överenskommelse med Matts/Håkan innan arbetet påbörjas.

Vi kommer löpande uppdatera listan i klubbhuset och på hemsidan.

Välkomna att påbörja arbetet för en snabbare, trivsammare golfupplevelse i fantastisk natur.

Viksbergs Golfklubb
Styrelsen


Matts Spångberg
                matts.spangberg@tebab.com

Håkan Eriksson                  sprangteknik@hotmail.com

 << Tillbaka