Det nya hcpsystemet - WHS

För att ge dig som spelare större förståelse för hur din handicap räknas ut, och därmed förhoppningsvis minska antalet supportärenden, har SGF publicerat hela regelverket och uppdaterat frågor & svar på golf.se med mer detaljerad information om beräkningar och funktioner.

 

Kom ihåg, det är en ganska komplicerad formel (som du inte behöver komma ihåg) för att beräkna ditt hcpresultat.

Hcpres = (113/slopevärde) x (72 + shcp - (din poäng -36) - CR - PCC) 

 

Formeln finns beskriven i bifogad fil nedan. 

 

Om du som spelare misstänker en felaktig handicap hänvisas du först till sajten, där du själv kan söka förklaring till varför du fått den exakta handi-cap som visas i Min Golf. Hittar du ändå felaktigheter är nästa steg ett ärende till klubbens hcp-kommitté för vidare felsökning.<< Tillbaka