Årsmöte 2020

Kallelse, förslag till protokoll och alla övriga handlingar finns under sidan Årsmöte.

Där finns också all information du behöver för att delta i detta historiska årsmöte.

Välkomna


*) Per capsulam är ett latinskt uttryck som i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, i det här fallet klubbens medlemmar, möts. 


<< Tillbaka