Årsmöte 2019

Preliminär föredragningslista hittar du här.

Övriga handlingar -  verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för 2018, förslag till verksamhetsplan, budget och tävlingsprogram för 2019, styrelsens yttrande över inkommen motion samt valberedningsens förslag -  kommer att finnas tillgängliga via samma länk som ovan senast 23 mars.

För att kunna planera lokal m m önskar vi att du anmäler ditt deltagande till styrelsen@viksbergsgolf.se senast 3 april.

Välkommen 


<< Tillbaka