Medlemskap och avgifter 2019 – viktig information …

Som vi informerat om i nyhetsbrev 09-27 och i Senaste nytt 10-12 gör GolfStar om hela sin struktur för sina medlemskategorier – både till benämningar och till viss del innehåll. De ersätter sina gamla medlemsskapsformer – GolfStar PLAY … samt Viksberg VIP-, Viksberg VIP vardags-,heltids-, vardags- och greenfeemedlemmar - med 6 nya: GolfStar LARGE, MEDIUM, SMALL, 9-HOLES, GREENFEE samt det lokala VIKSBERG.

Medlemskap med spelrätt enbart vardagar försvinner men ni som nu är vardagsmedlemmar med spelrätt enbart på Viksberg kommer att informeras separat vad som gäller för er.

I bifogad fil kan du se hur ditt nuvarande medlemskap överförs till den nya benämningen och vilken avgift du kommer att faktureras för det nya medlemskap, som tabellen visar. Vill du ändra det tabellen visar för ditt medlemskap gäller den avgift som framgår ovan under Medlemskap/Våra spelrätter. Ändringen gör du hos GolfStars kundtjänst.

Under Medlemskap/Våra spelrätter framgår också vad som ingår eller inte ingår i respektive medlemskap.

Det erbjudande som du fått med svarsdatum 30/9 och kampanjen på GolfStars hemsida med svarsdatum 31/10 förlängs och gäller fram till 18/11.

Har du, som betalar din avgift månadsvis eller har avtal om årsfakturering, frågor hur ovanstående påverkar dig, vänligen vänd dig direkt till GolfStars kundtjänst.

OBS!
Har du inte fått mejl om att du ska läsa den här informationen beror det sannolikt på att aktuell e-postadress saknas i medlemsregistret. Kontrollera/uppdatera din profil i Mina sidor/inställningar på MinGolf.se

Har du frågor på denna information vänder du dig till styrelsens sekreterare - styrelsen@viksbergsgolf.se

 << Tillbaka