Medlemskap 2019 – uppdatering 26/10

Anledning till att det inte finns något undertecknat avtal är att GolfStar inte fullgjort sina ersättningar till VMAB och VGK för 2018.

Vi kan nu ändå informera om följande:
Den 1 februari i år införde GolfStar en klubbavgift på 495 kr på alla medlemskap. För de som betalade sitt medlemskap efter det fick redan under förra året den höjningen. Klubbavgift är en avgift som täcker avgifter för SGF, distriktet, GIT och den del som klubben erhåller för att driva klubbverksamhet.

GolfStar fasar till 2019 ut spelrätten med spel enbart på vardagar, inte bara på Viksberg utan på alla anläggningar. Det innebär att Viksberg VIP vardag försvinner helt medan våra befintliga vardagsmedlemmar i övrigt kommer att få ha kvar den möjligheten även 2019. Vår bedömning är att de nya avgifterna är prisvärda och marknadsmässiga i en jämförelse med avgifter för kringliggande klubbar.

Det kommer fortsatt också vara möjligt att ha en spelrätt som gäller enbart på Viksberg – GolfStar VIKSBERG. 

Greenfeemedlemskapet på Viksberg upphör och ersätts av GolfStar GREENFEE-medlem. Vi återkommer till avgift och innehåll.

Till sist, de erbjudande som många har fått och med svar 30/9 samt de kampanjer som GolfStar erbjuder med svar 31/10 kommer att förlängas så att ni kan ta ställning till dem när vårt avtal väl är tecknat.

Har du frågor vänder du dig till styrelsens sekreterare – styrelsen@viksbergsgolf.se 


/Stellan


<< Tillbaka